Alla inlägg i en tråd startad av någon man inte följer bör visas på "Min sida"

Se alla inlägg i trådar man är aktiv i på "Min sida", annars missar man lätt svar i en tråd startad av någon man inte följer.
11 people like
this idea
+1
Reply