Help get this topic noticed by sharing it on Twitter, Facebook, or email.
I’m happy

Problems downloading Gapminder Desktop

I try to Download Gapminder Desktop but get an error message saying:
Det gick inte att installera programmet på grund av att AIR-filen är skadad. Försök hämta en ny AIR-fil från programförfattaren. ("the AIR-file could not be installed as it is damaged. Try download a new AIR-file from the program developer").
What to do now?
1 person has
this question
+1
Reply