Help get this topic noticed by sharing it on Twitter, Facebook, or email.

Please ADD This Options to bot or fix mistakes (oto bankaya koy ve "oto r atak" bazı özellikler eklensin)

Mesajın ingiizcesi ve Türkçesi aşağıdadır:
İngilizcesi:
PLEASE ADD THIS OPTIONS TO BOT OR FIX
Lütfen Bu Seçenekleri de Ekleyiniz:
1-Oto “r” atack (example need while collect fosil items with mattock) and “oto mining” or oto space key
2-collect selected items does not work, please fix it
3-"auto sell" works for just while buying pot.
wish it works while buying "wolf", "arrow" , "repair time" but does not work
4-can be made put selected items to bank while "repair time" or buying some items wolf/pot/arrows or while bag full

Türkçesi:
1- fosil toplama vb için “oto r atak”, veya maden kazmadaki “oto space tuşuyla atak
2-seçili itemlerin toplatılmaması ile ilgili sorunlar olabiliyor, incelensin
3-“oto satış” çalışıyor ancak sadece pot almaya gittiğinde, oysa her repaire gittiğinde, bunun yanında ok ve wolf almaya gittiğinde çalışmıyor, çok önemli, char pot kullanmıyorsa, örneğin mp rec veya hp rec varsa oto sell yapamıyor
4-seçili itemlerin bankaya atılmasını yapmak zor olmasa gerek bu da çok önemli
2 people like
this idea
+1
Reply