ระบบ upload ภาพ

  • 1
  • Idea
  • Updated 7 years ago
ระบบ upload รูปภาพยังใช้งานยากครับ

1. drag n' drop
2. multiple file upload
Photo of Panj Sermsawatsri

Panj Sermsawatsri

  • 2 Posts
  • 0 Reply Likes

Posted 7 years ago

  • 1
Photo of Wongnai's helper

Wongnai's helper, Staff

  • 30 Posts
  • 0 Reply Likes
รับทราบครับ! ตอนนี้ทาง dev ทีมกําลังดูความเป็นไปได้อยู่ครับ