Help get this topic noticed by sharing it on Twitter, Facebook, or email.
I’m happy

Петицията не се вижда добре под Linux Firefox

В Петицията за горите полето "Град" излиза под бутона "Подпиши" във Firefox под Linux, а етикета "Град" изобщо не се вижда.
1 person has
this problem
+1
Reply